Các công ty tiền điện tử tuân thủ luật chống rửa tiền như thế nào?

25-08-2021

Các công ty quản lý tiền điện tử đang nỗ lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết để tuân thủ các quy tắc và quy định chống rửa tiền (AML), nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Hãy cùng Fnews.vn điểm lại các hoạt động của năm nay để đánh giá đâu là điểm mạnh và điểm yếu khi các công ty tiền điện tử tìm cách cạnh tranh trong thế giới quản lý tài sản điện tử dưới góc nhìn của Adam McLaughlin - Giám đốc Chiến lược AML, NICE Actimize.

rua-tien

Các công ty quản lý tiền điện tử đang nỗ lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết để tuân thủ các quy tắc và quy định chống rửa tiền (AML), nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Hãy cùng Fnews.vn điểm lại các hoạt động của năm nay để đánh giá đâu là điểm mạnh và điểm yếu khi các công ty tiền điện tử tìm cách cạnh tranh trong thế giới quản lý tài sản điện tử dưới góc nhìn của Adam McLaughlin - Giám đốc Chiến lược AML, NICE Actimize.

Thiếu sự kiểm soát phù hợp?  

Bất kỳ công ty nào nộp đơn trước ngày 15 tháng 12, mà chưa nhận được đăng ký hoặc từ chối từ FCA, được phép tiếp tục kinh doanh cho đến khi 31 tháng 3 năm 2022, hoặc cho đến khi FCA chấp thuận hoặc từ chối đăng ký của họ. Điều này có thể có nghĩa là các tổ chức tiền điện tử không hoàn toàn tuân thủ luật AML có thể tiếp tục giao dịch cho đến khi FCA hoàn tất việc đánh giá.

Trên thực tế, điều này có thể sẽ dẫn đến việc các tổ chức tiền điện tử chưa được đăng ký, phải nỗ lực nhiều hơn để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về chống rửa tiền bởi nếu không có các biện pháp kiểm soát phù hợp để quản lý rủi ro tội phạm tài chính, họ có thể vô tình bị bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp.  

Tuân thủ AML có nằm ngoài phạm vi tiếp cận không?  

Có một số lý do tiềm ẩn khiến một số tổ chức tiền điện tử có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng FCA và các quy định khác. Những lý do này thuộc bốn lĩnh vực chính, có thể được phân loại là chuyên môn, đào tạo, quản trị và công nghệ.

Về mặt chuyên môn, và đó là một lĩnh vực đáng quan tâm, một số tổ chức, đặc biệt là các tổ chức nhỏ hơn có thể không sử dụng đúng nhân sự hiểu cách thực hiện và thực thi các quy định AML đang thay đổi trong tổ chức của họ một cách chính xác.

Nhiều tổ chức cũng cho thấy sự thiếu quản lý hiệu quả hoặc các quy trình để cung cấp một cấu trúc chặt chẽ và hiệu quả cho chương trình AML của họ, phù hợp với các kỳ vọng của pháp luật. Điều này bao gồm các biện pháp kiểm soát hiệu quả khi giới thiệu, các biện pháp kiểm soát liên tục hiệu quả để theo dõi hoạt động của khách hàng và các quy trình hiệu quả để điều tra và báo cáo hoạt động đáng ngờ hoặc những thay đổi trong rủi ro của khách hàng.  

Và việc thực thi thậm chí còn khó khăn hơn, công nghệ, đặc biệt là công nghệ tuân thủ có thể không được xem xét hoặc định giá vào chi phí hoạt động khi một số tổ chức tiền điện tử bắt đầu thành lập công ty của họ. Một số thậm chí có thể thực hiện KYC thủ công hoặc giám sát liên tục thủ công đối với khách hàng của họ. Một giải pháp công nghệ cập nhật là rất quan trọng để đáp ứng và quản lý các kỳ vọng của cơ quan quản lý. Các giải pháp AML hiện đại nhanh hơn, chúng ít bị lỗi do con người gây ra và có thể xác định hoạt động hoặc xu hướng nhanh hơn nhiều so với bất kỳ khả năng nào của con người.  

Các bước chính cần thực hiện 

Bước đầu tiên quan trọng nhất đối với bất kỳ công ty tiền điện tử nào đang tìm cách cập nhật chiến lược tuân thủ AML của mình là đảm bảo rằng đội ngũ nhân viên phù hợp đã được phân bổ đúng chỗ. Họ phải có kỹ năng phù hợp về AML và các yêu cầu của cơ quan quản lý, đồng thời phải thành thạo trong việc giải quyết vấn đề.

Sau đó, nhóm này phải kiểm tra các quy trình quản trị của mình và đưa ra một quy trình quản trị hiệu quả, dựa trên rủi ro để đảm bảo có một chương trình hoàn toàn minh bạch và có thể kiểm toán được để sàng lọc và giám sát liên tục khách hàng. Cuối cùng, điều quan trọng là phải có công nghệ phù hợp để nhanh chóng phát hiện hoạt động đáng ngờ và đảm bảo tất cả các rủi ro của khách hàng được quản lý một cách thích hợp.

Theo securities.io