Các tổ chức lớn đang nắm giữ 1,2 triệu Bitcoin trị giá 57 tỷ đô la

26-08-2021

Khoảng 6% nguồn cung lưu hành của NYSE Bitcoin đã được tích lũy bởi các nhà quản lý tài sản và các công ty, báo hiệu việc áp dụng các tài sản tiền điện tử ngày càng tăng.

z2711658194250-37eb02bfa73d66ea56c64e23eac2bd32-3

Theo Buy Bitcoin Worldwide, 816.379 BTC trị giá 40,1 tỷ đô la hiện đang được nắm giữ bởi 14 nhà phát hành quỹ Bitcoin và các nhà quản lý tài sản - chiếm 4% nguồn cung tiền điện tử.

Người dẫn đầu ngành, Grayscale Bitcoin Trust, đại diện cho hơn 3% nguồn cung Bitcoin, quản lý 654.600 BTC (trị giá 32 tỷ đô la). CoinShares ’XBT Provider đứng thứ hai với 48.466 BTC (2,4 tỷ đô la), chiếm 0,23% nguồn cung. 12 công ty còn lại nắm giữ 113.313 BTC hoặc 0,54% tổng số tiền.

Nhà cung cấp dữ liệu cũng theo dõi 34 công ty đại chúng nắm giữ BTC trên bảng cân đối kế toán của họ, những công ty này chỉ nắm khoảng 1% nguồn cung của Bitcoin.

Một nửa số Bitcoin do các công ty đại chúng nắm giữ thuộc sở hữu của MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), sau khi họ mua thêm 3.907 Bitcoin vào kho lưu trữ kể từ đầu tháng 7, hiện họ đang nắm giữ 108.992 BTC trị giá 5,3 tỷ đô la.

Nhà sản xuất xe điện Tesla (NASDAQ:TSLA) chiếm 20% số Bitcoin do các công ty tư nhân nắm giữ, với việc công ty đã tích lũy được 42.902 BTC trị giá gần 2,1 tỷ đô la.

Các công ty tư nhân đã hấp thụ thêm 174.068 BTC trị giá 8,5 triệu đô la, chiếm 0,83% nguồn cung của Bitcoin. Khoảng 80% BTC được cất giữ bởi các công ty tư nhân được nắm giữ bởi Block.One - với công ty hiện có 140.000 BTC trị giá 6,8 tỷ đô la.

Tuy nhiên, các ước tính khác nhau giữa các nhà cung cấp dữ liệu, với Bitcoin Treasuries kiểm đếm khoảng 1,4 triệu BTC được nắm giữ bởi các công ty và người quản lý tài sản. 260.000 BTC khác nằm trên bảng cân đối kế toán của các tổ chức chính phủ.

Nguồn cung của Bitcoin sẽ giới hạn ở mức 21 triệu BTC, với các nhà phân tích ước tính số Bitcoin cuối cùng sẽ được khai thác vào năm 2140. Tại thời điểm viết bài, có khoảng 18,8 triệu BTC đang được lưu hành. Tuy nhiên, quyền truy cập vào một phần năm tổng số Bitcoin (hoặc nhiều hơn) được cho là đã bị mất, có nghĩa là các nhà quản lý tài sản và các công ty có thể kiểm soát một phần lớn hơn nguồn cung.

Trong khi các tổ chức lớn đang nắm giữ BTC, thì Ethereum dường như đã phải trải qua một cú sốc về nguồn cung sau bản nâng cấp London.Theo Watch The Burn, 97.369 Ether trị giá 313,5 triệu đô la đã bị phá hủy trong 21 ngày kể từ bản nâng cấp London, có nghĩa là trung bình khoảng 4.637 ETH đang được đốt mỗi ngày. Nhìn chung, cơ chế đốt của Ethereum đã làm giảm 35% số lượng Ether được đúc mới tham gia vào nguồn cung.

by Thanh Hà In Crypto 0