Chậm báo cáo giao dịch, một cổ đông NVT bị xử phạt

25-08-2021

Ngày 23/8/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Kiên.

z2709185177132-77e38ca9a4409544239c1e94caef27f1-1

Theo đó, ông Trịnh Kiên bị phạt tiền 25 triệu đồng công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ông Trịnh Kiên đã thực hiện mua 2,500 cp NVT của CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT) ngày 19/2/2021 làm tăng số lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu từ 4.52 triệu cp (4.99%) lên 4.53 triệu cp (5%) có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của NVT nhưng đến ngày 21/5/2021 mới công bố thông tin và báo cáo Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

by Thanh Hà In Tin tức 0

Bình luận

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin