Công ty mẹ Cao su Phước Hoà (PHR) đặt mục tiêu lãi sau thuế trên 740 tỷ đồng trong năm 2022

24-03-2022

Công ty mẹ Cao su Phước Hoà đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2022 đạt 2.253 tỷ đồng.

caosu

CTCP Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán PHR) công bố báo cáo thường niên năm 2021 với nhiều thông tin ghi nhận.

Báo cáo ghi nhận về định hướng phát triển công ty, Cao su Phước Hoà cho biết trên cơ sở ngành nghề chính của Tập đoàn Cao su Việt Nam xin ý kiến chỉ đạo về việc chuyển đổi đất trồng cao su sang làm Khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ để thực hiện các hồ sơ trình phê duyệt, do vậy công ty cũng đề ra chiến lược dài hạn 2021-2025 tầm nhìn đến 2030.

Trong đó công ty tiếp tục thực hiện việc thoái vốn ở một số dự án theo lộ trình, tập trung nắm bắt thời cơ, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi công năng sử dụng đất để phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Công ty tập trung đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh theo hướng tăng dần tỷ trọng hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ và giảm dần sự phụ thuộc vào các lĩnh vực sản xuất không bền vững.

Kết quả kinh doanh, năm 2021 doanh thu thuần tăng 19,23% so với năm 2020, đạt 1.945 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 54% xuống còn 513 tỷ đồng.

Công ty mẹ Cao su Phước Hoà (PHR) đặt mục tiêu lãi sau thuế trên 740 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 1.

Trong năm công ty hoàn thành trồng tái canh hơn 400ha. Về nguyên liệu, trong năm công ty thu mua được hơn 15.190 tấn, vượt 26,58% kế hoạch năm. Tổng sản lượng chế biến đạt hơn 26.251 tấn mủ thành phẩm các loại, vượt 21,53% kế hoạch năm. Tổng sản lượng mủ thành phẩm tiêu thụ đạt hơn 35.387 tấn với giá bán bình quân 41,61 triệu đồng/tấn.

Kế hoạch kinh doanh, năm 2022 Công ty mẹ Cao su Phước Hòa đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 2.253 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 898,84 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ ước đạt gần 744 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 40%.

Về sản lượng ước tính trong năm 2022 công ty thu mua 25.700 tấn cao su các loại. sản lượng tiêu thụ ước đạt 35.100 tấn với giá thành phẩm bình quân 39,45 triệu đồng/tấn.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

by Annie In Tin tức 0

Bình luận

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin