ECB ra mắt dự án đồng euro kỹ thuật số

14-07-2021

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã bật đèn xanh vào hôm qua cho một dự án kéo dài nhiều năm nhằm tạo ra một phiên bản kỹ thuật số của đồng euro.

ecb

Một loại tiền điện tử tương đương với tiền giấy và tiền xu, đồng euro kỹ thuật số có thể sẽ là ví kỹ thuật số mà công dân khu vực sử dụng đồng euro có thể giữ tại ECB.

Đó là một phần trong nỗ lực thúc đẩy của các Ngân hàng Trung ương nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các phương tiện thanh toán điện tử và giải quyết sự bùng nổ của các loại tiền kỹ thuật số trong khu vực tư nhân từ Bitcoin cho đến Facebook.

Euro kỹ thuật số sẽ là một phương tiện thanh toán cung cấp cho chủ sở hữu khả năng khiếu nại chống lại ECB, giống như tiền giấy và tiền xu, nhưng ở định dạng kỹ thuật số.

Nó có thể sẽ giống như một tài khoản ngân hàng trực tuyến hoặc ví kỹ thuật số được giữ trực tiếp tại ECB hơn là tại một tổ chức thương mại.

Đây là một sự khác biệt cơ bản bởi vì ECB không thể cạn kiệt euro, làm cho đồng tiền kỹ thuật số của nó về bản chất sẽ an toàn hơn bất kỳ đồng tiền kỹ thuật số nào.

Dự án này dự kiến có thể ra mắt trong 5 năm tới hoặc lâu hơn. ECB đã có hai năm để hoàn thiện thiết kế đồng euro kỹ thuật số. Sau đó, nó sẽ cần được phê chuẩn bởi Hội đồng quản lý.

Nếu được chấp thuận, ECB sẽ tiến hành triển khai thêm 3 năm trước khi ra mắt. Nó cũng sẽ tìm kiếm những thay đổi về luật pháp, vì một đồng euro kỹ thuật số không được các hiệp ước EU dự đoán trước.

ECB cho biết đồng euro kỹ thuật số sẽ bổ sung, chứ không thay thế tiền mặt. Theo một cuộc khảo sát của ECB, tiền mặt chiếm 79% tất cả các khoản thanh toán tại điểm bán hàng trong khu vực đồng euro vào năm 2016.

Nhưng một số nhà phê bình lo ngại một ngày nào đó ECB có thể rút tiền mặt và sử dụng đồng euro kỹ thuật số để thực hiện các biện pháp chính sách tiền tệ tích cực, chẳng hạn như lãi suất âm đối với tiền gửi hộ gia đình hoặc chuyển tiền trực tiếp.

 
by Annie In Crypto 0