FPT Telecom (FOX) lấy ý kiến cổ đông về việc mua lại cổ phiếu của cổ đông ngoại nhằm đưa tỷ lệ sở hữu nước ngoài về 0%

09-02-2022

FPT Telecom cũng lấy ý kiến cổ đông về việc xử lý hết số cổ phiếu quỹ hiện có.

fpt

CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom – mã chứng khoán FOX) thông báo ngày 18/2/2022 tới đây sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Phiếu lấy ý kiến sẽ được gửi cho cổ đông dự kiến vào ngày 23/2 và nhận phiếu từ 23/2 đến 5/3/2022.

Nội dung được công bố là để thông qua phương án xử lý toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện tại và mua lại cổ phiếu của cổ đông nước ngoài nhằm điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài về 0%. Nội dung cụ thể chưa được công ty công bố.

Dữ liệu ghi nhận, đến thời điểm hiện tại room ngoại còn lại của cổ phiếu FOX là 0%.

Về cổ phiếu quỹ, BCTC gần nhất quý 4/2021 ghi nhận FPT Telecom còn hơn 30.000 cổ phiếu quỹ, với giá trị ghi nhận hơn 300 triệu đồng.

Trên thị trường cổ phiếu FOX hiện giao dịch quanh mức 71.000 đồng/cổ phiếu, giảm gần 4% so với thời điểm đầu năm 2022.

FPT Telecom (FOX) lấy ý kiến cổ đông về việc mua lại cổ phiếu của cổ đông ngoại nhằm đưa tỷ lệ sở hữu nước ngoài về 0% - Ảnh 1.
FPT Telecom cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2021 với lãi sau thuế riêng quý 4 đạt 490 tỷ đồng, nâng tổng lợi nhuận sau thuế cả năm lên 1.916 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm trước đó.
Theo cafeF