GENCO3 (PGV): Doanh thu 2 tháng đầu năm ước đạt 5.554 tỷ đồng

17-03-2022

Theo GENCO3, lũy kế 2 tháng đầu năm sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty ở mức hơn 3,9 tỷ kWh, doanh thu sản xuất điện ước thực hiện 5.554 tỷ đồng, tăng 9,05%.

tw3

Theo bản tin Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO3, mã PGV), sản lượng điện sản xuất tháng 2/2022 của công ty mẹ EVNGENCO3 là 1,86 tỷ kWh, tăng 8,15% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 và Thủy điện Buôn Kuốp được huy động tương đối cao.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty ở mức hơn 3,9 tỷ kWh. Doanh thu sản xuất điện ước thực hiện 5.554 tỷ đồng, tăng 9,05%. Trong đó, nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ đóng góp 45% vào doanh thu công ty mẹ với 2.494 tỷ đồng. Theo sau là Nhiệt điện Vĩnh Tân (1.448 tỷ đồng), Nhiệt điện Mông Dương (1.212 tỷ đồng). Đáng chú ý, Thủy điện Buôn Kuốp là đơn vị ghi nhận tăng trưởng doanh thu nhiều nhất với hơn 37%, đạt 400 tỷ đồng.

GENCO3 (PGV): Doanh thu 2 tháng đầu năm ước đạt 5.554 tỷ đồng - Ảnh 1.

Giá thanh toán toàn phần (FMP) bình quân tháng 02/2022 là 1.565,55 đồng/kWh, cao hơn 49,36% so với tháng 02/2021.

Trong tháng 2/2022, khả năng cấp khí Đông Nam Bộ đạt khoảng 16,8 ÷ 18,5 tr.m3 /ngày. Sản lượng khí tiêu thụ của các NMĐ Phú Mỹ trung bình đạt khoảng 4,3 tr.m3 /ngày; sản lượng khí tiêu thụ cao nhất là 8,2 tr.m3 /ngày, thấp nhất là 1,4 tr.m3 /ngày. Các nhà máy đảm bảo nhiên liệu than, dầu luôn duy trì tồn kho tối ưu đảm bảo cho sản xuất.

Sang tháng 3, GENCO3 dự kiến sản lượng điện sản xuất là 3.176 triệu kWh, trong đó các đơn vị hạch toán phụ thuộc là 2.991 triệu kWh, các công ty cổ phần là 185 triệu kWh.

Bên cạnh đó, triển khai nghiên cứu, xúc tiến hợp tác đầu tư các dự án thủy điện nhỏ, điện gió ngoài khơi và bổ sung Quy hoạch điện các dự án mở rộng thủy điện.

Theo Tri thức trẻ

by Fank In Tin tức 0