HoSE: Có 65 mã không được cấp margin tính đến 24/8, đa phần thuộc diện cảnh báo như DXG, GTN, HAG, HNG, HVN, YEG…

30-08-2021

Tính đến ngày 24/8/2021, trên sàn HoSE có 65 mã không được cấp margin, trong đó có mã PNC của CTCP Văn hoá Phương Nam được thêm mới do lợi nhuận soát xét 6 tháng đầu năm 2021 âm.

z2721266839021-573da9c2eb890704282b85effe8ab53b

Sở GDCK Tp.HCM vừa công bố danh sách các cổ phiếu không được cấp margin. Tính đến ngày 24/8/2021, trên sàn HoSE có 65 mã không được cấp margin, trong đó có mã PNC của CTCP Văn hoá Phương Nam được thêm mới do lợi nhuận soát xét 6 tháng đầu năm 2021 âm.

Ghi nhận, trong số các mã bị cắt margin, đa số các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo, trong đó có DXG của Đất Xanh, AGR của Chứng khoán Agribank, GTN của GTNFoods, HAG của HAGL, HNG của HAGL Agrico, HVN của VietnamAirrlines, TTF của Gỗ Trường Thành, YEG của Yeah1...

Ngoài ra, một số mã bị cắt margin do BCTC năm 2020 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán như BVH của Tập đoàn Bảo Việt, BHN của Bia Hà Nội...

HoSE: Có 65 mã không được cấp margin tính đến 24/8, đa phần thuộc diện cảnh báo như DXG, GTN, HAG, HNG, HVN, YEG… - Ảnh 1.
HoSE: Có 65 mã không được cấp margin tính đến 24/8, đa phần thuộc diện cảnh báo như DXG, GTN, HAG, HNG, HVN, YEG… - Ảnh 2.
HoSE: Có 65 mã không được cấp margin tính đến 24/8, đa phần thuộc diện cảnh báo như DXG, GTN, HAG, HNG, HVN, YEG… - Ảnh 3.
 
by Thanh Hà In Chứng khoán 0

Bình luận

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin