HoSE đảm bảo duy trì hoạt động trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19

09-08-2021

Hệ thống của Sở có khả năng thiết lập trung tâm điều hành ở các vị trí địa lý khác nhau chứ không nhất thiết phải cố định tại 1 địa điểm. Ngoài ra, Sở còn có 1 trung tâm dự phòng thảm hoạ ở cách xa trụ sở chính.

china-2

Ngày 4/8/2021, qua quá trình xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đối với lực lượng nhân viên "3 tại chỗ" của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở đã phát hiện một số ca dương tính. Sở đã báo cáo thông tin kịp thời với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và thực hiện việc xử lý an toàn dịch bệnh theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nhằm đảm bảo an toàn và hoạt động liên tục của thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 9/8/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng quy trình, giải pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh và tổ chức hoạt động. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo như sau:

1) Tạm dừng mọi hoạt động tiếp khách, làm việc trực tiếp "mặt đối mặt" với khách hàng, đối tác. Việc xử lý thông tin liên quan đến doanh nghiệp niêm yết, công ty chứng khoán và các bên có liên quan được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, từ xa;

2) Hoạt động giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vẫn được duy trì bình thường theo các kịch bản phòng chống dịch đã được chuẩn bị.

Được biết, hệ thống của Sở có khả năng thiết lập trung tâm điều hành ở các vị trí địa lý khác nhau chứ không nhất thiết phải cố định tại 1 địa điểm. Ngoài ra, Sở còn có 1 trung tâm dự phòng thảm hoạ ở cách xa trụ sở chính. Toàn bộ nhân viên của Sở từ khi chớm dịch đã được chia thành các nhóm hoạt động độc lập theo ca kíp. Đại diện Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khẳng định, trong mọi tình huống, các Sở giao dịch vẫn sẽ luôn đảm bảo giao dịch thông suốt trên thị trường.

by Thanh Hà In Tin tức 0

Bình luận

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin