Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 14/02

14-02-2022

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

ck-1402022

Tin doanh nghiệp

KBC - Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc - Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua việc phát hành hơn 191,9 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua phương án chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết sẽ được thông báo sau.

TIX - CTCP Tanimex – Đã thông qua việc bán thoái vốn toàn bộ 3,15 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Dịch vụ Logistics Nam Sài Gòn, với giá bán dự kiến 12.000 đồng/cổ phần.

POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP - Năm 2022, PV Power đặt mục tiêu tổng sản lượng điện dự kiến là 13,9 tỷ kWh, tổng doanh thu là 24.242 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đề ra là 1.012 tỷ đồng.

BCG - CTCP Bamboo Capital – Đã thông qua kế hoạch mua 26 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ của CTCP Tradico, với giá dự kiến 20.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý I, quý II/2022.

ADS - CTCP Damsan – Đã thông qua việc góp vốn mua 4,8 triệu cổ phần tại CTCP Đầu tư An ninh Thái Bình, tương ứng tỷ lệ sở hữu 48%.

VIX - CTCP Chứng khoán VIX - Thông báo, ngày 25/2 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Theo đó, VIX sẽ chào bán hơn 274,59 triệu cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 1:1, với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.

TDH - CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức - HĐQT đã thông qua việc bầu ông Lữ Minh Sơn tạm thời giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 09/2/2022.

FCN - CTCP Fecon – Đã thông qua việc mua hơn 3,97 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành thêm của CTCP PFL, với giá mua 10.000 đồng/cổ phiếu.

ADG - CTCP Clever Group – Đã thông qua việc góp thêm vốn 10,5 tỷ đồng vào Công ty con là CTCP Review Thông Minh. Sau khi góp vốn, ADG sở hữu 2,1 triệu cổ phần tại Review Thông Minh, tương ứng tỷ lệ sở hữu 70%.

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland – Đã thông qua phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

APS - CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương – Đã thông qua việc triển khai phát hành 83 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý I/2022.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

IMP - CTCP Dược phẩm Imexpharm - Ngày 11/2, SK Investment Vina.LTD, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Trương Minh Hùng, đã nhận chuyển nhượng 11,37 triệu cổ phiếu IMP, nâng lượng nắm giữ lên 30,99 triệu đơn vị tương đương 46,47% vốn.

SSB - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Từ ngày 12/1 đến 10/2, ông Lê Tuấn Anh, con trai Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Nguyễn Thị Nga, đã bán khớp lệnh 2,44 triệu cổ phiếu SSB, giảm lượng nắm giữ xuống 35,83 triệu đơn vị, chiếm 2,42% vốn.

C47 - CTCP Xây dựng 47 - Ngày 25/1, CTCP Chứng khoán Bảo Minh đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi thực hiện chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi sang 2,4 triệu cổ phiếu C47, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 8,7% tương đương 2,4 triệu đơn vị.

Ngày 10/2, CTCP Vũ Phong Energy Group, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Phạm Nam Phong đã trở thành cổ đông lớn của Xây dựng C47 sau khi thực hiện chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi sang 2,2 triệu cổ phiếu C47, nâng lượng nắm giữ lên 2,22 triệu đơn vị, chiếm 8,06% vốn.

RAL - CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Ngày 27/1, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Kết đã nhận chuyển nhượng 219.546 quyền mua cổ phiếu tương đương 200.000 cổ phiếu RAL. Nếu giao dịch thực hiện quyền mua hoàn tất, ông Kết sẽ nắm giữ 221.248 cổ phiếu.

HMH - CTCP Hải Minh - Ngày 28/1, Ủy viên HĐQT Nguyễn Văn Hà đã bán toàn bộ 340.185 cổ phiếu HMH.

HTT - CTCP Thương mại Hà Tây - Từ ngày 6/1 đến 28/1, Chủ tịch HĐQT Đào Văn Chiến đã mua 497.000 cổ phiếu HTT, nâng lượng nắm giữ lên 1,2 triệu đơn vị tương đương 5,98% vốn.

ATS - CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco - Từ ngày 24/1 đến 25/1, Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Mai đã bán 214.490 cổ phiếu ATS, giảm lượng nắm giữ xuống 233.610 đơn vị tương đương 6,67% vốn.

UNI - CTCP Viễn Liên - Ngày 8/2, bà Vũ Thị Như Mai đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 3,45 triệu cổ phiếu UNI, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 22,07% vốn tương đương 3,45 triệu đơn vị. 

Cũng trong khoảng thời gian trên, bà Vũ Thị Kim Liên đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 925.612 cổ phiếu UNI, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,93% vốn tương đương 925.612 đơn vị.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DGC - CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang - Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam, đơn vị có liên quan đến Thành viên HĐQT Khúc Ngọc Giảng, đăng ký bán toàn bộ 6,04 triệu cổ phiếu DGC từ ngày 3/3 đến 23/3.

CRE - CTCP Bất động sản Thế Kỷ - Phó Phòng kế toán Trần Thị Tuyết Mai, vợ Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Vui, đăng ký bán 250.000 cổ phiếu CRE theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 16/2 đến 18/3, giảm lượng nắm giữ xuống 503.260 đơn vị, chiếm 0,25% vốn.

KHP - CTCP Điện lực Khánh Hòa - Ông Đỗ Duy Nhật, con rể Thành viên HĐQT Nguyễn Hữu Tâm, đăng ký bán khớp lệnh toàn bộ 157.558 cổ phiếu KHP từ ngày 21/2 đến 22/3.

BNA - CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc - Từ ngày 16/2 đến 28/2, Trưởng Ban kiểm soát Khổng Thị Oanh, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu BNA theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 235.500 đơn vị.

EVS - CTCP Chứng khoán Everest - Từ ngày 15/2 đến 16/3, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hải Châu đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu EVS theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng lượng nắm giữ lên 3 triệu đơn vị.

L18 - CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 - Ông Bùi Văn Tiến, em Tổng Giám đốc Bùi Thanh Tuyên, đăng ký bán 150.000 cổ phiếu L18 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 19.640 đơn vị.

LUT - CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài - Từ ngày 15/2 đến 11/3, bà Vũ Thị Thứ, vợ Chủ tịch HĐQT Bùi Đình Hưng, đăng ký bán toàn bộ 2,81 triệu cổ phiếu LUT theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

Cũng trong khoảng thời gian trên, ông Bùi Đình Hải, em Chủ tịch HĐQT Bùi Đình Hưng, đăng ký bán toàn bộ 1,35 triệu cổ phiếu LUT theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

BVG - CTCP Group Bắc Việt - Ủy viên HĐQT Vũ Hữu Trí đăng ký bán toàn bộ 260.000 cổ phiếu BVG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

SSB - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Từ ngày 17/2 đến 28/2, ông Tuấn Anh đăng ký mua 4,69 triệu cổ phiếu SSB phát hành thêm theo đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu của SeABank, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 2,44% vốn tương đương 40,52 triệu đơn vị.

Theo Trí thức trẻ

by Annie In Chứng khoán 0

Bình luận

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin