Novaland công bố giá chuyển đổi của 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

09-07-2021

Theo kế hoạch, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HM:NVL) sẽ phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế có kỳ hạn 5 năm và lãi suất 5,25% mỗi năm. Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu.

z2603198003932-d3394819e2d92f8772c20af19c743959

Trong đó, giá chuyển đổi ban đầu sẽ được điều chỉnh khi xảy ra các trường hợp: Hợp nhất, chia tách hoặc tái phân loại cổ phiếu; phát hành cổ phiếu mới từ nguồn lợi nhuận giữ lại, quỹ dự phòng (bao gồm thặng dư cổ phần); chia cổ tức; các đợt phát hành thấp hơn thị giá; chào bán cho cổ đông hoặc các sự kiện có thể làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu;..

Theo tài liệu do Novaland công bố, đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ do Credit Suisse AG (Sigapore) và The Bank of New York Mellon, chi nhánh Luân Đôn đứng ra thu xếp. Credit Suisse AG là đối tác quen thuộc hỗ trợ Novaland huy động vốn ngoại với quy mô hàng trăm triệu USD trong nhiều năm qua dưới dạng các khoản vay hợp vốn quốc tế. Đơn cử như vào năm 2018, tổ chức này đã thu xếp cho Novaland huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế có bảo đảm trị giá 250 triệu USD.

Cũng trong năm 2018, Novaland đã có hai đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng quy mô vốn 240 triệu USD thông qua đại lý phân phối Credit Suisse AG (Singapore). Hiện các trái chủ của các lô trái phiếu này đã chuyển đổi và trở thành cổ đông của Novaland.

Dự kiến trong 2021, Novaland sẽ huy động 24.000-48.000 tỷ đồng từ nguồn lực trong nước và quốc tế để phát triển dự án và mở rộng quỹ đất.

by Fnews In Chứng khoán 0

Bình luận

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin