Sắp đưa cổ phiếu chuyển sàn tạm thời sang HNX về lại HOSE

06-08-2021

Ngày 02/08/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Công văn số 4236 hướng dẫn về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

1dc6c51f4bd9bc87e5c8-5

Cụ thể, SSC giao cho Sở GDCK TP.HCM (HOSE), Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) hỗ trợ các doanh nghiệp đã tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX để giảm tải cho hệ thống giao dịch chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết về lại HOSE mà không xem xét lại các điều kiện, hồ sơ niêm yết.

Quy trình cụ thể như sau:

(1) HNX thông báo cho các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX nêu trên và chốt ngày giao dịch cuối cùng,

(2) VSD thực hiện chốt danh sách cổ đông sở hữu sau 3 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch cuối cùng tại HNX theo chu kỳ thanh toán chứng khoán để chuyển dữ liệu cho HOSE;

(3) Doanh nghiệp chuyển giao dịch có trách nhiệm lựa chọn ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE cách ngày giao dịch cuối cùng tại HNX ít nhất 3 ngày làm việc,

(4) HOSE công bố ngày giao dịch đầu tiên trên cơ sở VSD đã hoàn tất các thủ tục chuyển dữ liệu từ HNX sang HOSE.

Ngày 03/03/2021, UBCKNN cũng đã có văn bản hướng về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE ra HNX nhằm hạn chế tình trạng nghẽn lệnh trên sàn HOSE, đã có 15 doanh nghiệp chuyển từ HOSE về HNX.

Bên cạnh hướng dẫn chuyển cố phiếu chuyển giao dịch tạm thời về lại HNX, SSC cũng giao cho HOSE và HNX tiếp tục nhận cổ phiếu niêm yết mới theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020 và Thông tư số 57/2021 về lộ trình sắp xếp lại thị trường chứng khoán.

Theo đó, đối với cổ phiếu đang niêm yết tại HNX đã được HOSE thẩm định hồ sơ đáp ứng các điều kiện niêm yết tại HOSE: Thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết tương tự như các trường hợp doanh nghiệp đã tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX theo Công văn số 1339 ngày 08/04/2021 của UBCKNN.

Giá dịch vụ đối với các cổ phiếu niêm yết chuyển giao dịch, đề nghị các đơn vị thực hiện theo Công văn số 1584 ngày 23/04/2021 của UBCKNN về việc giá dịch vụ đối với các cổ phiếu niêm yết chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX.

by Thanh Hà In Tin trong nước 0

Bình luận

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin