VIB tổ chức đại hội cổ đông, dự kiến lợi nhuận hơn 10.000 tỷ, chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

16-03-2022

Sáng nay ngày 16/3, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) tổ chức đại hội cổ đông thường niên. Đây là ngân hàng đầu tiên tổ chức đại hội trong năm 2022.

vib

8h00, đại hội cổ đông chính thức bắt đầu.

Theo thông báo của Ban tổ chức, ông Đặng Khắc Vỹ, chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) không thể tham gia họp do liên quan đến quy định về phòng chống dịch Covid-19, và ông Vỹ uỷ quyền chủ toạ cho ông Hàn Ngọc Vũ, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Còn theo thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cập nhật tại thời điểm 8h30, có các cổ đông đại diện cho 88,28% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trên 30%, ROE tiếp tục dẫn đầu ngành ngân hàng

Theo tài liệu gửi tới cổ đông, năm nay, Hội đồng quản trị (HĐQT) VIB đặt chỉ tiêu lợi nhuận 10.500 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2021. Các chỉ tiêu về Tổng tài sản, Tổng dư nợ tín dụng và Huy động vốn đều tăng 30%, lần lượt là 402.500 tỷ đồng; 265.600 tỷ đồng và 280.600 tỷ đồng. Trong đó, mức tăng trưởng tổng dư nợ tín dụng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào giới hạn cho phép của Ngân hàng Nhà nước.

VIB định hướng tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng nguồn thu ngoài mảng tín dụng truyền thống sang các sản phẩm mang lại thu nhập ngoài lãi giúp đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao hiệu suất sinh lời. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) hướng tới mục tiêu tiếp tục được duy trì ở mức top đầu toàn ngành, đồng thời đảm bảo các tỷ lệ an toàn về quản lý rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế hàng đầu.

Dự kiến chia cổ tức 35% và tăng vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng

Một nội dung quan trọng được thảo luận tại đại hội là năm nay VIB đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên trên 21.000 tỷ đồng, tăng 35,7%. Trong đó, Ngân hàng dự kiến chia cổ phiếu thưởng 35% cho cổ đông hiện hữu và chia cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên (ESOP) tỷ lệ 0,7% từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo lý giải của HĐQT VIB, việc tăng vốn xuất phát từ nhu cầu vốn của Ngân hàng dành cho các dự án đầu tư vào hệ thống công nghệ, mạng lưới, cấp tín dụng, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn trong kinh doanh theo Quy định của Pháp luật. Bên cạnh đó, chính sách ESOP là nhằm phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng, phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, vận hành của Ngân hàng.

Trong hệ thống, VIB là một trong số những ngân hàng hiếm hoi rất đều đặn chia cổ tức, chia thưởng và ESOP hàng năm cho cổ đông và người lao động.

Theo Nhịp sống kinh tế