VOSA Corporation (VSA) hoàn thành 28,5% lãi sau thuế sau quý 1/2022

19-04-2022

Trong quý 1/2022, chi phí quản lý doanh nghiệp là khoản mục cao nhất trong cơ cấu chi phí của VSA đạt 14 tỷ đồng, tăng thêm 21% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí, VSA lãi sau thuế gần 11 tỷ đồng tăng 3% so với quý năm ngoái – tương đương EPS đạt 777 đồng.

ck-2

CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam (mã CK: VSA) đã công bố BCTC quý 1/2022.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 398 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng 23% nhiều hơn mức tăng của doanh thu thuần nên lãi gộp ghi nhận mức gần 23 tỷ đồng, tăng 17% so với quý 1/2021.

Trong quý 1/2022, chi phí quản lý doanh nghiệp là khoản mục cao nhất trong cơ cấu chi phí của VSA đạt 14 tỷ đồng, tăng thêm 21% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí, VSA lãi sau thuế gần 11 tỷ đồng tăng 3% so với quý năm ngoái – tương đương EPS đạt 777 đồng.

VOSA Corporation (VSA) hoàn thành 28,5% lãi sau thuế sau quý 1/2022 - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC Quý I/2022 - VSA

Điểm lại năm 2021, tổng doanh thu VSA thực hiện được là hơn 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 38 tỷ đồng lần lượt tăng trưởng 69% và 55% so với kế hoạch được thông qua năm 2021. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) thực hiện được trong năm 2021 đạt 2.720 VNĐ, bằng 184% so với kế hoạch.

Dự kiến, ngày 27/04 tới đây, VOSA sẽ họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Theo đó, VSA lên kế hoạch tổng doanh thu năm 2022 đạt 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 38,4 tỷ đồng lần lượt đạt 74% và 99,8% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, với kế hoạch này, kết thúc quý 1/2022, VGS đã hoàn thành được 33,5% mục tiêu về tổng doanh thu và 28,5% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế. Cũng trong đại hội, HĐQT công ty sẽ trình phương án chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%.

VOSA Corporation (VSA) hoàn thành 28,5% lãi sau thuế sau quý 1/2022 - Ảnh 2.

Tài liệu ĐHCĐ VSA

Về kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022, VOSA dự trình ĐHCĐ kế hoạch đầu tư với tổng mức đầu tư là 26 tỷ đồng trong đó đầu tư XDCB hơn 10 tỷ đồng, mua sắm trang thiết bị hơn 15 tỷ đồng. Nổi bật là dự án thay mới 2.100m2 mái tôn nhà kho CFS và kho ngoại quan – VOSA Quảng Ninh và xây dựng hệ thống PCCC cho 2 nhà kho CFS với tổng diện tích 2.834m2 – Northfreight.

Theo tri thức trẻ

by Annie In Chứng khoán 0

Bình luận

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin