WeChat đình chỉ tài khoản NFT

01-04-2022

WeChat của Tencent đã tạm ngưng một số tài khoản được liên kết với cái gọi là mã thông báo không thể thay thế (NFT) và làm rõ các quy tắc xung quanh các bộ sưu tập kỹ thuật số này.

wechat

Tencent cho biết họ đã “chấn chỉnh” các tài khoản công khai trên WeChat nhằm ngăn chặn nguy cơ đầu cơ trong giao dịch tiền kỹ thuật số.

Người phát ngôn của Tencent không xác nhận các tài khoản đã bị tạm ngưng. Nhưng tài khoản chính thức của WeChat trên dịch vụ tương tự như Twitter, Weibo đã phản hồi vào thứ Tư trước một bài đăng của phương tiện truyền thông địa phương thông báo rằng các tài khoản đã bị cấm.

Nó đã làm rõ các quy tắc xung quanh tài khoản NFT trên nền tảng của nó. Các tài khoản chính thức được Tencent xác minh có thể hiển thị các bộ sưu tập kỹ thuật số nhưng không thể cung cấp bán hàng thứ cấp. Họ phải cung cấp một chứng chỉ để chứng minh rằng họ đã được đăng ký và được chấp thuận bởi cơ quan quản lý không gian mạng của Trung Quốc.

Tencent cho biết các chương trình WeChat mini chỉ có thể hiển thị NFT.

Theo finance.yahoo

by Annie In Tin tức 0

Bình luận

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin